Glassbeskyttelse

Dei fleste blir overraska over kor godt dette fungerer!

Vår glassbeskyttelse har fleire funksjonar. Den kanskje viktigaste er at den bidreg til auka tryggleik ved køyring i mørket.
Frontrutebeskyttelsen gjere at insekt og skitt får dårlegare feste og sikrar god sikt i regnveir. Vatnet vil i fart bli pressa bakover, sånn at du ikkje treng bruke viskaren som før, og på same tid spare spylarvæske. Vi legg glassbeskyttelse på frontruta pluss dei fremre sidevindauga.

Personvern