Innvendig rens

Få tilbake nybilkjensla

Kundar som har bestilt innvendig rens frå oss for første gang får som regel store auge når dei hentar bilen – bilen både luktar og ser ut som ny! Støv og skitt samlar seg i saumar og plassar som ein vanlegvis ikke når. Vi har utstyret som trengs og eit auge for detaljar.

Personvern