Ozonbehandling

Avansert luktfjering

Om ein har kraftig lukt i bilen frå dyr, røyk, oppkast med meir, så er det nesten umogleg å bli kvitt lukta. Vi har spesialutstyr for fjerning av lukt i bil. Behandlinga tek omlag eit døgn, og bilen er luktfri når vi er ferdig.

Personvern