Utvendig Vask & Voksing

Djup glans og god beskyttelse

I instruksjonsboka til dei fleste bilar står det at ein jamnleg skal beskytte lakken på bilen med voks eller liknande. Dette kan vere tidkrevjande og vanskeleg om ein ikkje har eigna lokaler. Faren for å få striper i lakken om ein gjere dette ute er stor. Om du bestiller polering hos oss vil vi vaske bilen grundig, tørke den før vi polerar heile bilen med voks av god kvalitet. Våre lokaler er støvfrie og optimale for god bilpleie.

Personvern