Rebehandling Ditec Plus

For å ta vare på behandlinga di med Ditec Ceramic Plus, utfører vi ei vask der vi reinsar lakken for eventuelle belegg og gjer ein kontroll av lakken. Vi avsluttar med vedlikehald av den hydrofobe topplakken. Dette blir gjort i løpet av ein arbeidsdag. Vedlikehaldsbehandling for Ditec Ceramic Plus skal utførast kvar 12. månad.

Personvern