Rebehandling Ditec Ultra

For å ta vare på behandlinga di med Ditec Ceramic Ultra, utfører vi ei vask der vi reinsar lakken for eventuelle belegg og gjer ein kontroll av lakken. Vi avsluttar med vedlikehald av den hydrofobe topplakken. Dette blir gjort i løpet av ein arbeidsdag. Vedlikehaldsbehandling for Ditec Ceramic Ultra skal utførast kvar 12. månad.

Personvern