Supervask

Vannbasert vaskemiddel som fjerner salt og andre partikler, men ikke asfalt og tjære. Spyl nedenfra og opp ved bruk av vannbasert avfetting.

Personvern