Taksering av leasingbil

For deg som avsluttar leasingavtalen

For deg som skal levere inn leasingbilen etter endt leieperiode og ønsker ein tydeleg oversikt over kva du har i vente kostnadsmessig. Ein liten bulk i taket i på storleik med eit kronestykke kostar deg fort 12.000 – 15.000 kroner. Lat oss sjå over bilen – gratis – og unngå ubehagelege overraskingar!

Personvern